Különös közzétételi lista

A Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői pályázatának eredményei

A közérdekből nyilvános adatokat a köznevelési intézmények honlapján közzé kell tenni. A választással kapcsolatban az alábbiakat:

  - a pályázat részét képező vezetési programot, azaz személyes adatok nélkül, rövidítve,

  - a vezetési programmal kapcsolatosan az Nkt. alapján véleményezésre jogosultak – kialakított véleményét,

  - a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredményét. (külön a nevelőtestületi és az alkalmazotti véleményező értekezlet szavazás eredményét).

A véleményező értekezletek szavazásának eredményei:

Nevelőtestületi szavazás eredménye:
82 leadott szavazatból 80 érvényes - ebből 80 igen, 2 érvénytelen szavazat volt.
Alkalmazotti közösség szavazásának eredménye:
104 leadott szavazatból 103 érvényes - ebből 103 igen, 1 érvénytelen szavazat volt. 

A Bajai Szakképzési Centrum Jelky András szakgimnáziuma és Szakközépiskolája különös közzétételi listája

  1.) A pedagógusok iskolai végzettsége

  2.) A nevelő és oktató munkát segítők száma: 5 fő
        

  3.) Az országos mérés-értékelés eredményei

  4.) Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

  5.) Iskolai tanév helyi rendje (munkaterv) (munkaterv)

  6.) Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma: