Különös közzétételi lista

A Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői pályázatának eredményei

A közérdekből nyilvános adatokat a köznevelési intézmények honlapján közzé kell tenni. A választással kapcsolatban az alábbiakat:

  - a pályázat részét képező vezetési programot, azaz személyes adatok nélkül, rövidítve,

  - a vezetési programmal kapcsolatosan az Nkt. alapján véleményezésre jogosultak – kialakított véleményét,

  - a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredményét. (külön a nevelőtestületi és az alkalmazotti véleményező értekezlet szavazás eredményét).

A véleményező értekezletek szavazásának eredményei:

Nevelőtestületi szavazás eredménye:
82 leadott szavazatból 80 érvényes - ebből 80 igen, 2 érvénytelen szavazat volt.
Alkalmazotti közösség szavazásának eredménye:
104 leadott szavazatból 103 érvényes - ebből 103 igen, 1 érvénytelen szavazat volt. 

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium különös közzétételi listája

  1.) A pedagógusok iskolai végzettsége

  2.) A nevelő és oktató munkát segítők száma
      
Lógó János

  3.) Az országos mérés-értékelés eredményei

  4.) Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

  6.) 2014-es érettségi vizsgák átlag eredményei
       2012-es  érettségi vizsgák átlageredményei
                
       2012-es szakmai vizsgák eredményei
      
  7.) A pályakövetés eredményei
       

  8.) Szakkörök, mindennapos testnevelés

  9.) Házifeladatok szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

10.) Iskolai tanév helyi rendje (munkaterv), Pedagógus megbízások

11.) Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma