Büfé pályázat

Pályázat

A Bajai Szakképzési Centrum fenntartásában működő Bajai SZC Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3. sz. alatti épületében lévő büfé helyiség üzemeltetésére kiadott:

1.    Az ajánlat kérő adatai:

Ajanlatkérő neve: Bajai Szakképzési Centrum

Ajanlatkérő címe: 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3.

2.    A pályázat tárgya:

A Bajai SZC Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3. sz. alatti épületében található iskolai büféként funkcionáló helyiségének Iskola Büfé müködtetésére határozott idejű Pályázatot hirdet.

A büfé müködtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő szinvonalú és árszintű büfészolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OETI) ajánlásában foglaltakra.

3.    A szerződés meghatározása:

Helyiség bérleti szerződés.

4.    A szerződes időtartama:

2018. szeptember 1. - 2020. augusztus 31.

5.    A meghirdetett helyiség:

Bajai SZC Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3.

Alapterület: 17,4 m2

6.    A pályázatok benyújtásának ideje és helye:

Helye: Bajai Szakképzési Centrum 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3. Határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázatot egy eredeti és az eredetivel mindenben megegyező egy másolati példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: ,,Pályázat büfé üzemeltetésére Jelky", továbbá kérjük feltüntetni a borítékon a pályázó nevét es címét.

7.      A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2018. augusztus 22.

Az ajánlatok bontásának ideje és helyszíne: 2018. augusztus 22., 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3., főigazgatói iroda.

A pályázatok elbírálására jogosult személyek: Virág Tibor főigazgató, Jaszanovicsné Kovács Tímea gazdasági főigazgató-helyettes, Dr. Géczy Tamás a Centrum jogi képviselője.

Az eredményhírdetés helye és időpontja: 6500 Baja, Petőfi Sandor u. 3., főigazgatói iroda, 2018. augusztus 22., 11:00 óra.

8.    A pályázatok elbírálásának szempontjai:  

 • a megajánlott havi bérleti díj: Ft/hó, -   forgalmazni kívánt termékek,
 • ezen a területen szerzett szakmai tapasztalat.

Előnyt jelent:

 • az intézmény által     szervezett      programok,      rendezvények       kedvezményes támogatása,
 • a tervezett szolgaltatás minősége.

9.      Egyéb követelmények:

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/ képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

10.    A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázat benyújtására rendelkezésre ál1ó határidő lejárta után nyújtották be,
 • hiányosan adta be a pályázati dokurnentaciót.

11.   Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a palyazó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj 1 havi osszegére tett ajánlatot,
 • a büfé kínálatának részletes bemutatása ,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott büfe kínálatnak megfelelően az árusítandó élelmiszerek bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja, szakmai bemutatkozás,
 • igazolás a nemleges köztartozásról,
 • nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését a pályázó vállalja,
 • szerződéskötéshez      szükséges      személyazonosító      adatok     (pl:    név,     lakóhely, székhely, adóazonosító szám, cégbejegyzési szám, stb.),
 • jogi személy pályázó eseten 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, aláírási címpéldány.

12. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Virág Tibor főigazgatótól személyesen, a 6500 Baja, Petőfi S. u. 3. sz. alatti főigazgatói irodában, vagy a 06-70/334-9133 mobilszámon, esetleg e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. A helyszín megtekinthető hétköznap 8:00 és 14:00 óra között.

Baja, 2018. julius 25.